Bu web sahypasyna hoş geldiňiz!

Saçdan gülgüne switer nädip etmeli

Iş wagty: -20anwar-12-2023

. geljekde saç dökülmesini azaldar ýaly kölegäni gury çykaryň.

1 (1)

(2) Gündelik durmuşda, saçlary mink eşiklerine zor bilen çekmekden saklanmaly.

. mink eşikleri saç dökülýär.