Bu web sahypasyna hoş geldiňiz!

WG girmek

Şençzhenen Wonderfulgold Egin-eşik Co., Ltd. - Suratlara esaslanyp gaýtadan nusga almagyň trikotawear sargytlaryna üns beriň; Kiçi partiýa; Qualityokary hilli. Köpeltmek üçin güýçli ukyp, siziň tarapyňyzda switer eksportçysy bolmak üçin ajaýyp ussatlyk. Üns beriň, hünärmen boluň!

Haryt kategoriýalary

Saýlamak üçin ýokary hilli switerler bar

WG näme üçin saýlamaly?

WG-ni ösdürmek bilen ökde işgärler üçin ortaça 5 ýyldan gowrak iş tejribesi. Mundan başga-da, önümiň hilini üpjün etmek we kanagatlandyrmak üçin iberiş möhletini gysgaltmak üçin amaly elektron söwda bilen tanyş.

 • MOQ: 1 piece is acceptable. Give us a picture, you can get what you want. From the design, style, size, even trademark, washing label, packaging, we will keep the original style or to change as per your requirements.MOQ: 1 piece is acceptable. Give us a picture, you can get what you want. From the design, style, size, even trademark, washing label, packaging, we will keep the original style or to change as per your requirements.

  Üýtgeşik üpjün ediji

  MOQ: 1 bölek kabul ederliklidir. Bize surat beriň, islän zadyňyzy alyp bilersiňiz. Dizaýndan, stilden, ululygyndan, hatda söwda belliginden, ýuwujy bellikden, gaplamadan başlap, asyl stili saklarys ýa-da talaplaryňyza görä üýtgederis.

 • One-stop service for ordering, production & sales, so exworks price can be guaranteed with no gap between the 3rd party. No prices are raised arbitrarily once confirmed.One-stop service for ordering, production & sales, so exworks price can be guaranteed with no gap between the 3rd party. No prices are raised arbitrarily once confirmed.

  Artykmaç we rezonansly baha

  Sargyt, önümçilik we satuw üçin bir nokatly hyzmat, şonuň üçin 3-nji tarapyň arasynda hiç hili boşluk bolmazdan, işleriň bahasy kepillendirilip bilner. Tassyklanylandan soň hiç hili bahalar esassyz galdyrylmaýar.

 • Delivery term 3-5 working days. Our Professional and efficient sales team implements multiple-to-one, or one-to-one professional tracking service to ensure the accurate arrival of goods to the destination.Delivery term 3-5 working days. Our Professional and efficient sales team implements multiple-to-one, or one-to-one professional tracking service to ensure the accurate arrival of goods to the destination.

  JIT gowşuryş

  Eltip beriş möhleti 3-5 iş güni. Hünärmen we täsirli satuw toparymyz, harytlaryň barmaly ýerine takyk gelmegini üpjün etmek üçin bir-birden ýa-da ýeke-täk professional yzarlaýyş hyzmatyny amala aşyrýar.

Iň soňky habarlar